Broušení kamenem

Cíle

 • Srovnání skluznice
 • Strukturování skluznice (v závislosti na podmínkách: zima = jemnější struktura, mokro = hrubší struktura)

Parametry ovlivňující odběr materiálu a strukturu

 • Rychlost posuvu orovnávání
 • Rychlost kamene při broušení
 • Rychlost posuvu přítlaku a síla přítlaku
 • Rychlost kamene při orovnávání

Nastavení stroje - vliv jednotlivých proměnných

Rychlost orovnávání (struktura) 3 mm/sec 20 mm/sec
- dobré kluzné vlastnosti zmrzlý sníh mokrý sníh
- jemná struktura v hraně = dobré točivé vlastnosti x  
- opotřebení brusného kamene nízké vysoké
- odběr materiálu nízký vysoký
- hrubá struktura v hraně - odstranění časově náročné   x
Rychlost otáčení (kámen / pás) 200 rpm 1300 rpm
- tvorba tepla nízká vysoká
- odběr materiálu nízký vysoký
- struktura přesná struktura vyleštěná (hrana)
Rychlost posuvu 3 m/min 15 m/min
- odběr materiálu nízký vysoký
- tvorba tepla vysoká nízká
Síla přítlaku 150 N 600 N
- odběr materiálu nízký vysoký
- tvorba tepla nízká vysoká
- lyže není rovná díky deformaci   x
- přesná geometrie díky menší deformaci x  

 

Předbroušení - cíle

 • odběr materiálu k docílení ploché lyže
 • vyšší rychlost a síla přítlaku
 • několik brusných cyklů

Předbroušení - cíle


Broušení kamenem - všeobecně

Broušení kamenem je základem pro dosažení přesné konečné struktury (finish). Cílem je srovnat lyži a hrany a dosáhnout tak dobrého výchozího bodu pro finální dobroušení.

 • V závislosti na rozsahu poškození se tento krok může několikrát opakovat.
 • Při provádění hrubých broušení je nezbytné začít předbroušením a v jeho rámci vytvořit strukturu. Lyže se spékanou skluznicí vyžadují speciální péči a o něco více času, protože by se měla odbrušovat v menších vrstvách (větší počet výbrusů s nízkým přítlakem, nižšími otáčkami a rychlejším posuvem), aby byla teplota co možná nejnižší (příliš velká teplotní zátěž by mohla poškodit skluznici a zhoršily by se kluzné vlastnosti).
 • Důležité je pravidelné orovnávání brusného kamene, tzn. v případě, kdy struktura u špičky a paty lyže na okrajích (vedle hrany) není již zcela přesná (chlupatí), je nutné kámen orovnat. Základní pravidlo: orovnávat po 5-10 párech lyží.

TIP

Můžete vynechat tento krok u rentálových lyží, které jsou udržovány pravidelně.


Dobroušení kamenem (finish) - cíle

 • Struktura skluznice (nejlépe pouze jeden cyklus broušení)
 • Nižší rychlost kamene a nižší přítlak posuvu

Dobroušení kamenem


Dobroušení kamenem (finish) - všeobecně

K dosažení přesné konečné struktury (Finish) je nezbytné bezezbytku odstranit strukturu z předbroušení (rozdíl struktur maximálně 4 mm).

 • Struktura vytvořená brusným kamenem zpravidla zasahuje i do oblasti hran, je tedy třeba provést konečnou úpravu hran (tuning, leštění ocelových hran), aby tak byly zaručeny bezvadné točivé vlastnosti lyže. V žádném případě by zákazníkovi neměly být vydány lyže s hrubou strukturou na hraně, protože se na nich v podstatě nedá jezdit. !!! Základní pravidlo zní: Čím jemnější je hrana, tím lepší jsou točivé a kluzné vlastnosti lyže.
 • Strukturu v oblasti skluznice je možné přizpůsobit daným sněhovým podmínkám (vlhký, mokrý sníh). Hrana by ovšem měla zůstat pokud možno bez struktury (jemná). Pro bezvadný průběh broušení je zásadní dostatečné zásobování chladící kapalinou. Proto doporučujeme často kontrolovat trysku přivádějící chladící kapalinu a dodržovat předepsané lhůty pro výměnu. Navíc by se měla pravidelně čistit pumpa chladící kapaliny.
 • !!! Po každém výbrusu by se měl brusný kámen orovnat pomocí kousku tvrdého dřeva nebo plastu (orovnávací stěrka), čímž se odstraní uvolněná zrna (toto se neprovádí u automatů).

Finish struktury

Finish struktury


Broušení snowboardů

Dělený přítlak na 3 válce umožňují rozložení tlaku přesně tam, kde potřebujete. Tímto způsobem dosáhnete dokonalé struktury po celé délce a šířce skluznice, dokonce i konvexní nebo konkávní.

Použití třídílného posuvného válce:

 • pro rovná prkna je možné použít všechny 3 válce současně
 • pro konvexní prkna použijte jeden posuvný válec - nabruste levou a pravou část zvlášť
 • pro konkávní "freestyle" prkna je možné použít všechny 3 válce
 • pro konkávní "race" prkna použijte jeden posuvný válec uprostřed

Broušení snowboardů