Hrany

  • Neopracovaná hrana má tloušťku cca.  2.0 mm
  • Hrana na nové lyži má tloušťku cca. 1.5 – 1.8 mm
  • Použitelná hrana je cca. 1.0 – 1.3 mm

Hrany lyží

Vzhledem k carvingovému tvaru lyží jsou kladeny náročnější požadavky na deformovatelnost hran, ve srovnání se staršími lyžemi. Ocelové hrany mají tendenci být měkčí (38 - 52 HRC [tvrdost podle Rockwella]).


Tvrdost hran

Na jedné straně, ocelové hrany musí mít dostatečnou tvrdost, na druhé straně musí vykazovat maximální tvárnost (schopnost ohýbání bez prasknutí).

Nicméně, čím větší tvrdost, tím menší tvárnost.

V posledních 5-10 letech je tvrdost ocelových hran snižována ve prospěch jejich tvárnosti. Carvingové lyže s výraznějším krojením, nové typy lyží a měkčí konstrukce vyžadují, aby hrany byly schopny větší deformace bez jejich poškození.

To vysvětluje tvrdost ocelových hran současných lyží v rozmezí 38 až 52 HRC (ve srovnání s 46 až 54 HRC dříve).

Tvrdost hran