Broušení hran keramickými disky

Broušení hran keramickým diskem

  • Boční hrana: 89° - 87°; závodní lyže: do 86°
  • Spodní hrana: zhruba 0.5° - 1°; sjezdové lyže/carving

Hrana broušená keramickým diskem

Výhody

  • Přesná geometrie hran
  • Přesné úhly výbrusu
  • Jemný, hladký povrch
  • Snadná ovladatelnost lyže
  • Lépe drží na ledě
  • Delší životnost hran

Broušení hran keramickými disky

Vertikálně: 1 dílek stupnice 5 µm
Horizontálně: 1 dílek 1000 µm