Ceramic Disc Finish - broušení hran keramickými disky

Ceramic Disc Finish zahrnuje broušení hran keramickým kotoučem, který je samoostřící a zajišťuje tak konzistentní kvalitu broušení.

Ceramic Disc Finish je vhodný pro broušení:

 • Boční hrany
 • Spodní hrany

Ceramic Disc Finish


Výhody broušení hran keramickými disky

Podstatné výhody:

 • Přesná geometrie hran
 • Přesný úhel výbrusu po celé délce lyže
 • Plochý, hladký povrch (viditelná struktura nemá vliv na výkon hrany)
 • Brusný kotouč se sám ostří

Zásadní přednosti:

 • Lyže lze snadněji zatočit
 • Lépe drží na ledě
 • Hrany mají delší životnost
 • Snadnější carving

Výsledky

 • Viditelná ostrost hran
 • Přesná, konzistentní geometrie hran
 • Charakteristický jemný křížový vzor
 • Přesný úhel výbrusu po celé délce lyže

Ceramic Disc Finish 2.7.2


Použití

Boční a spodní hrany

Brusné kotouče byly vyvinuty speciálně pro broušení bočních a spodních hran. K dosažení co nejlepšího servisu hran dodržujte následující doporučení:

Správná příprava lyží

 • Broušení spodní hrany: vybruste lyži do hladka (výbrus kamenem po celé šíři lyže)
 • Broušení boční hrany: stáhněte boční profil (především u sendvičových lyží s širokými bočními profily)
 • Překontrolujte stav hrany (např. zaoblená nebo silně podbroušená hrana potřebuje několik výbrusů)

Správné nastavení stroje

 • Zajistěte dostatečný přísun chladící kapaliny (otevřít vodní kohouty)
 • Dávejte pozor, aby proud vody chladil přímo brusnou zónu
 • Dávejte pozor, aby byl proud vody stejně silný na obou stranách
 • Překontrolujte správná nastavení podle návodu k použití (nastavení tlaku pro broušení, parametry nastavení atd.)
 • Bruste střídavě boční a spodní hrany

Výsledek broušení

Optický výbrus, úbytek materiálu na lyži a počet uskutečněných výbrusů není vždy shodný.

Rozhodující vliv mají:

 • Stupeň poškození ocelové hrany
 • Tvrdost ocelové hrany
 • Stav ocelové hrany (boční hrana je zaoblená nebo plochá, šířka hrany)
 • Zda se brousí i „boční profil“ (side wall)

Brusné kotouče u keramického disku

Při dodržení výše uvedených doporučení dosáhnete optimálních výsledků broušení. Za příznivých předpokladů můžete s jedním párem kotoučů provést více než 1000 výbrusů.

Brusné kotouče podléhají určité výrobní toleranci, proto je třeba brát na vědomí následující:

 • Opotřebení obou kotoučů může být různé a je přípustné (u dvoudiskových strojů).
 • Počet dosažitelného počtu výbrusů se může pár od páru a kotouč od kotouče lišit.

Na dobře udržovaném a dobře nastaveném stroji je možné u všech lyží dosáhnout dobrého výsledku broušení. Optický dojem a úbytek materiálu může být však na základě výše uvedených faktorů, které výsledek broušení ovlivňují, podstatně odlišné.


Reference

Můžete důvěřovat technologii WINTERSTEIGER Ceramic Disc Finish:

Reference