Struktura na skluznici po výbrusu na kameni

K čemu slouží struktura?

 • Struktura snižuje tření mezi podložkou (sněhem) a skluznicí.
 • U chladného, krystalického sněhu by měla být plocha lyže co možná nejhladší, aby docházelo k co možná nejmenšímu tření.
 • U amorfního, mokrého sněhu je strukturovaná plocha lyže lepší, protože redukuje tření. Vzdušné prostory mezi plochou lyže a sněhem zabraňují „sacímu efektu“.

Struktura na skluznici po výbrusu na kameni

Tvorba struktury

Orovnávací diamant vyřezává strukturu do brusného kamene, jako závit.

Struktura je výsledkem různých parametrů:

 • Rychlost otáčení kamene
 • Rychlost posuvu diamantu
 • Hloubka výřezu

Tvorba struktury

Podobně jako při řezání závitů na soustruhu vzniká rovnoměrným a nastavitelným pohybem diamantu přes kámen jemná drážka, která je při broušení přenášena na lyži. V závislosti na rychlosti diamantu a otáček kamene vzniká hrubá nebo jemná struktura.

Orovnáváme-li kámen diamantem pomalou rychlostí (např. 5 mm/sek), je vzdálenost drážek vytvořených diamantem menší a drážky se částečně překrývají, čímž vzniká jemná struktura. Naopak, orovnáváme-li kámen diamantem rychleji (např. 12 mm/sek), je vzdálenost drážek vytvořených diamantem odpovídajícím způsobem větší, čímž také méně častěji dochází k překrývání drážek a vzniká hrubší a hlubší struktura.

Struktura může také vzniknout tak, že se kámen orovnává pouze jedním směrem (lineární struktura) nebo oběma směry (křížková struktura).

U speciálních strojů je rovněž možné nastavit orovnávací rychlost daného směru nestejně, čímž vznikne buď šikmá křížková struktura nebo šipkovitá struktura.

Diamant se po ukončení orovnávání automaticky posune o 0,5 mm blíže k brusnému kameni a tím je připraven k dalšímu orovnávání.

Abyste mohli přesně reprodukovat struktury, je nezbytné nastavit veškeré parametry jako u reprodukované struktury (počet otáček, rychlost orovnávání a rychlost posuvu) nezávisle na průměru kamene!

Chcete-li dosáhnout plynulého úbytku materiálu, musíte počet otáček kamene přizpůsobit jeho průměru (viz. diagram k nastavení obvodové rychlosti jednotlivých strojů).

Struktura skluznice


Základní struktury

Základní struktury skluznice


Možnosti struktur

Textura struktury je závislá na rychlosti orovnávání:

 • Čím nižší rychlost, tím jemnější struktura
 • Čím vyšší rychlost, tím hrubší struktura

Základní pravidlo:

 • Čím je sníh chladnější, tím musí být jemnější struktura
 • Čím mokřejší sníh, tím musí být hrubší struktura

Upozornění:

 • Čím hrubší struktura, tím horší točivé vlastnosti.
 • Pokud existuje nějaká pochybnost, vždy používejte jemnější strukturu!